Pada 25 Januari 2018, satu program orientasi pelajar tingkatan 4 iaitu “Program Aku Remaja Cemerlang” telah dijalankan. Objektif program ini antaranya adalah:

1. Mengenali perkembangan diri remaja
2. Mengenali potensi diri.
3. Melahirkan pelajar-pelajar yg cemerlang.
4. Mengetahui isu-isu berkaitan permasalahan pelajar.

Pegawai LPPKN Bertam Pulau Pinang telah dijemput untuk menjayakan program ini.