LDP 1: VLE Frog

Pada 13 Januari 2018, hari Sabtu, guru-guru SMK Teluk Kumbar 2 telah mengikuti Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) pertama berkaitan VLE Frog. Objektif utama LDP ini adalah untuk melatih guru-guru menghasilkan laman (site) untuk panitia. LDP ini dikendalikan oleh guru penyelaras VLE Frog sekolah, Pn Zamriyah.

Semua panitia telah berjaya menghasilkan site yang berinformasi untuk rujukan para guru dan warga SMKTK2.